Nieuws

Extra nieuwsbulletin huisvesting school


Laatst bijgewerkt op: 16 februari 2017 12:55.

Middels deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen rond de nieuwe school in Wanneperveen. Inmiddels zijn wij door een bericht op o.a. de Brederwiedekrant.nl ingehaald. Vandaag verscheen daarop het onderstaande bericht:

Basisscholen ’t Vonder en de Wennepe

Onderzoek naar nieuwbouw school in Wanneperveen

Het college van B&W heeft ingestemd met het onderzoek naar de nieuwbouw van een school in Wanneperveen. Deze school ontstaat uit de voorgenomen samenvoeging van de basisscholen ’t Vonder en de Wennepe.
Wethouder Dieke Frantzen ‘De samenvoeging van ’t Vonder en de Wennepe past in ons beleid waarin we inspelen om over kwalitatieve goede schoolgebouwen te kunnen beschikken die passen bij het krimpend aantal kinderen. Een eerste verkenning van de bestaande schoolgebouwen laat zien dat de kosten voor verbouw en renovatie bijna even hoog zijn als nieuwbouw. Daarom gaan we nader onderzoek naar de mogelijkheden voor nieuwbouw’.
Door: De Brederwiedekrant | Nieuwsredactie

Graag hadden wij dit positieve nieuws vanuit het College van B&W over mogelijke nieuwbouw voor de nieuwe school in Wanneperveen zelf aan u gemeld, echter de communicatie is anders gelopen.

De wethouder geeft aan nader onderzoek te willen doen naar mogelijkheden voor nieuwbouw. Als de gemeenteraad zich ook achter dit voornemen schaart, is de kans dat de nieuwe school in Wanneperveen een nieuw gebouw krijgt een grote stap dichterbij gekomen. Laten we daar op vertrouwen. Zodra er meer bekend is zullen wij u berichten.

Met vriendelijke groet,

Albert Boon, bestuurder Stichting Op Kop
Jan Spanjer, bestuurder Stichting Accrete

Kindcentrum De Wennepe biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!